IZDS.CZ Lektoři Kurzy Termíny Kontakt

Obsah semináře Přínosy koučování v učitelské práci


Úvod do koučinku - terminologie, základní principy, přínosy koučinku
Základní metoda GROW

Síla představivosti, vizualizace

Skupinový koučink účastníků dle metody GROW – každý pracuje na svém tématu

Pozitivní koučovací přístup aplikovaný do formativního hodnocení žáka, nácvik na ukázkových pracích žáků

Dalších metody – kolo rovnováhy, pyramida logických úrovní

Nácvik kola rovnováhy při školním neúspěchu fiktivního žáka

Přínosy koučovacích principů v učitelské praxi – zvýšení zodpovědnosti žáka, využití v kariérovém poradenství, využití při jednání v triádách s rodiči a žáky, využití při tvorbě portfolia učitele.

Učitelé získají mnoho konkrétních podnětů a nápadů, jak koučovací techniky s veškerými jejich výhodami využít v každodenní práci. Nové metody si procvičí pod vedením lektora. Důležitý je i prostor pro vzájemnou diskusi účastníků a lektora.

Časová dotace: 8 hodin

Akreditace DVPP: č.j.6447/2017-1-341

Cena: 1750 Kč (možnost dohodnout individuální podmínky)