IZDS.CZ Lektoři Kurzy Termíny Kontakt

Obsah semináře Základy kariérového poradenství na SŠ


Základní pojmy kariérového poradenství

Kariérové informace – vyhledávání, zpracování a poskytování. Ukázky nejpoužívanějších informačních zdrojů a práce s nimi

Základní legislativní normy pro kariérové poradenství

Metody a techniky používané v kariérovém poradenství

Objektivistické metody – přehled a příklady testových metod, ukázky veřejně dostupných testů

Konstruktivistické metody

Individuální poradenství, vedení poradenského rozhovoru – etická pravidla, principy

Koučink - základní metoda GROW, vysvětlení

Skupinový koučink pro vyzkoušení základní metody GROW

Využití koučovacích principů v přístupu ke klientovi, motivační faktor

Cvičné rozhovory dle zadání

Skupinové poradenství – diskuse, výhody, rizika, metody práce se skupinou, příklady skupinových akcí

Dokumentace v kariérovém poradenství – ukázky, doporučení

Spolupráce s dalšími aktéry kariérového poradenství – Úřad práce, pedagogicko-psychologická poradna, zaměstnavatelé, VŠ apod. – diskuse, příklady dobré praxe, tipy na rozvoj spolupráce

Časová dotace: 16 hodin

Akreditace DVPP: č.j. 12928/2017-2-602

Cena: 2850 Kč (možnost dohodnout individuální podmínky)