IZDS.CZ Lektoři Kurzy Termíny Kontakt

Obsah kurzu Základy práce s PC a Windows


Klávesnice, myš – podrobné seznámení s používáním

Orientace v prostředí Windows 7 – menu, okna, schránka, uživatelské přizpůsobení

Práce se soubory a složkami – logická struktura, nácvik využití

Internet obecně – struktura, možnosti, doménové názvy, bezpečnost

Práce s internetovými vyhledavači – seznámení s nejpoužívanějšími, příklady využití

E-mail – problematika, možnosti, využití, bezpečnost

Rozdíl práce online a offline poštovních klientů, výhody a nevýhody. Ukázka práce v nejrozšířenějších onlinových prostředích – seznam.cz, volny.cz, gmail.com

Práce s MS Outlook – nastavení, práce s poštou, adresář, kalendář

Časová dotace: 8 hodin

Akreditace DVPP: č.j.6447/2017-1-341

Cena: 1870 Kč (možnost dohodnout individuální podmínky)