IZDS.CZ Lektoři Kurzy Termíny Kontakt

Obsah semináře Jak účinně redukovat stres, jak nevyhořet


Co je stres, stresové reakce, fyzické účinky stresu, dlouhodobý stres, dopad na naše zdraví
Relaxace – krátkodobá, dlouhodobá, diskuse, podněty, tipy, ukázka relaxačních technik

Koučink - základní principy, termíny, metoda GROW, další metody koučinku

Energetický kotel - skupinový koučink

Využití koučovacích principů k redukci stresu - míra kontroly, co mohu ovlivnit, co mohu přijmout

Strom stability - praktická ukázka

Syndrom vyhoření – co je syndrom vyhoření, jak se projevuje, jak mu předcházet pozitivním přístupem, nácvik sebekoučování

Seminář podporuje učitele jako profesi s velkými psychickými nároky, jako profesi s rizikem podléhání stresu, jako profesi reálně ohroženou syndromem vyhoření. Učitelé získají účinné prostředky k řešení či předcházení těmto vypjatým stavům.

Každý účastník si vyzkouší a zažije několik technik, které může využívat při sebekoučování, které vede ke snižování stresu a zabránění vyhoření.

Časová dotace: 8 hodin

Akreditace DVPP: č.j.6447/2017-1-341

Cena: 1750 Kč (možnost dohodnout individuální podmínky)